Skid rul ýükleýjisi üçin haýat gidrawlik post pounder sürüjileri

Skid rul ýükleýjisi üçin haýat gidrawlik post pounder sürüjileri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

kiçi diwar1
kiçi diwar2
kiçi diwar3
kiçi diwar4
kiçi diwar 5

HMB450

HMB530

HMB680

HMB750

HMB850

Işleýiş agramy (Kg)

285

330

390

480

580

Iş akymy (L / Min)

20-40

25-45

36-60

50-90

60-100

Iş basyşy (Bar)

90-120

90-120

110-140

120-170

130-170

Täsir derejesi (Bpm)

500-1000

500-1000

500-900

400-800

400-800

Şlangyň diametri (inç)

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

HMB gidrawlik döwüji çekiçden taýýarlanan HMB poçta sürüjisi, ferma diwar postunda, gämi duralgasynyň taslamalarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Dört dürli energiýa synp modeli bolan HMB poçta sürüjisini skid rul ýükleýjiňize ýa-da ekskawatoryňyza ýa-da arkaýyn ýükleýjiňize ulanmak isleseňizem, HMB talaplaryňyza laýyk gelýän iň amatly çözgüt berip biler.

Ajaýyp dizaýn

12 ýyldan gowrak gidrawliki çekiç dizaýny we önümçilik tejribämiz bilen HMB poçta sürüjisi minutda 500-1000 zarba urmak bilen ajaýyp iş ýerine ýetirijiligine, çeýeligine we hiline eýe.

Aňsat hyzmat etmek

Pleönekeý dizaýn, enjamy pes şowsuzlyk derejesinde (0.48% -den pes) işleýär. Sürüji enjamy aňsatlyk bilen gurup we söküp bilýär.

Özbaşdaklaşdyrma

Adaty dizaýn ýa-da slaýd görnüşlerini ýa-da egilen görnüşlerini isleseňiz, islän poçta sürüjiňizi hödürläp bileris.hatda poçta sürüjisini täzelemek üçin başga pikirleriňiz bar, pikiriňizi HMB bilen erkin paýlaşyp bilersiňiz.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň