Biz hakda

biz kim

Biz kim

2009-njy ýylda döredilen “Yantai Jiwei” Gurluşyk Maşynlary Ltd., gurluşyk, ýykmak, gaýtadan işlemek, magdançylyk, tokaý hojalygy we oba hojalygynda giňden ulanylýan önümçiligi birleşdirýän gurluşyk in engineeringenerçilik tehnikasynyň ösüşine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatlaryna hemişe üns berýär. hili, berkligi, öndürijiligi we ygtybarlylygy bilen tanalýar.

12 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi.
100-den gowrak işgär, Önümçilik, Ösüş, Gözleg, Hyzmatlar boýunça 70% -den gowrak işgär.
50-den gowrak içerki dilerine eýe boluň, 320-den gowrak öňdebaryjy müşderä ýokary hilli önümleri we hyzmatlary hödürläň, HMB önümlerini dünýäniň 80-den gowrak ýurduna eksport etdi.

ABŞ, Kanada, Meksika, Hindistan, Indoneziýa, Filippinler, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam, Fiji, Çili, Peru, Müsür, Al Algerir, Germaniýa, Fransiýa ýaly 30-dan gowrak ýurtda satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat ulgamyna eýe boluň. , Polşa, Angliýa, Russiýa, Portugaliýa, Ispaniýa, Gresiýa, Makedoniýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Irlandiýa, Norwegiýa, Belgiýa, Katar, Saud Arabystany, Iordaniýa, Birleşen Arap emirlikleri we ş.m.

Biz näme edýäris

Şereket döredileli bäri, antantai Jiwei gidrawlik döwüji çekiç, gidrawliki tutawaçlar, gidrawlik gyrkym, çalt urmak, gidrawlik plastinka kompaktory, ekskawator ripper, üýşmek çekiç, gidrawlik pulwerizator, dürli goşundylary öndürmäge we gözleg işlerine ygrarlydyr. ekskawatorlar we arkaýyn ýükleýjiler we ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ekskawator çelekleri we ş.m. Dünýä.

“Yantai Jiwei” müşderilerimize ygtybarly hilli we ajaýyp hyzmat bermäge elmydama ygrarlydyr. Highokary hilli önümler we oýlanyşykly hyzmat bazarymyzy giňeltdi we has köp hyzmatdaş gazandy.Elmydama täze tehnologiýalary ornaşdyryp, ýokary hilli bolmagy bilen önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp, innowasiýa ýolunda bolarys.Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

näme etmeli

Esasy önüm

Şahadatnama

12 ýyllap dowam eden gözleglerden soň, “Yantai Jiwei” kompaniýasy dünýä bazaryny giňeltmek üçin oňat esas döreden önüm şahadatnamalary / dizaýn patentleri ýaly köp sanly üstünlik gazandy.

CE-HMB-ekskawator-plastinka-kompaktor
CE-HMB-grapple
şahadatnama (1)
şahadatnama (2)

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň