Soosan sb50 / 60/81 gidrawlik gaýa döwüji gaplama

Biz hakda

2009-njy ýylda döredilen “Yantai jiwei”, “Hydraulic Hammer & Breaker”, çalt birikdiriji, gidrawlik gyrkyjy, gidrawliki kompaktor, ripper ekskawator goşundylary, dizaýn, önümçilik we satmak boýunça 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan ajaýyp öndürijä öwrüldi. Biz hili bilen meşhur, berkligi, öndürijiligi we ygtybarlylygy.

gidrawlik döwüji gidrawlik çekiç hökmünde hem bellidir, in engineeringenerçilik gurluşygynda daşlary we gaýalary has netijeli döwüp we iş netijeliligini ýokarlandyryp biler

Esasy önümler:Biz edýärisSOOSAN we FURUKAWA seriýaly döwüjiÖnümçilik we jemi 5 görnüşi bar, gapdal, ýokarky, guty, dymdyrylan we arka görnüşi.ýöriteleşdirilen markany we reňkini goldaň.

Halaýan görnüşiňizi saýlaň, islegleriňizi kanagatlandyrarys.

20-30t ekskawator üçin amatly HMB1400 gidrawlik döwüji, 140 mm

1

12-15t ekskawator üçin amatly HMB1250 gidrawlik döwüji, kesilen 125mm

10-15t ekskawator üçin amatly HMB1000 gidrawlik döwüji, 100 mm

6-9t ekskawator üçin niýetlenen arka 750 çekiç, kesilen 75mm

2

Biziň artykmaçlygymyz:

Od Gowy hil:
Raw Çig mal saýlamak (ýasalan 20CrMo, 40CrMo, 42CrMo, G15Cr);
Atylylygy bejermek we ýokary takyk işlemek we kebşirlemek prosesi;
Each loadüklemezden ozal her önüm üçin berk hil gözegçiligi.

“Bäsdeşlik bahasy: Zawodyň göni bahasy, Europeewropada, Amerikada, Japanaponiýada we Koreýada şuňa meňzeş önümleriň bahasyndan üçden bir ýa-da arzan.

“Iň gowy hyzmat: Bir ýyl kepillik, satuwdan öňki topar, satuwdan soňky topar, hünärmen dizaýnerler iň gowy satyn almak tejribesini almaga kömek eder.

ABŞ, Kanada, Meksika, Hindistan, Indoneziýa, Filippinler, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam, Fiji, Çili, Peru, Müsür, Al Algerir, Germaniýa, Fransiýa, Polşa, Angliýa, Russiýa, Portugaliýa ýaly dünýäde agentlerimiz bar. Ispaniýa, Gresiýa, Makedoniýa, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Irlandiýa, Norwegiýa, Belgiýa, Katar, Saud Arabystany, Iordaniýa, Birleşen Arap emirlikleri we ş.m.

Gidrawlik döwüjiniň standart ätiýaçlyk şaýlary: Iki sany çiş, iki şlang, biri azot zarýad beriji enjam, bir sany möhür toplumy, bir gural gutusy, iş gollanmasy.

Sizi gyzyklandyrýan bir zat bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Whtaapp: + 8613255531097, biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.


Iş wagty: 28-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň