Wakalaryň ýyl ýazgysy

wakalar

2009

Kompaniýa döredildi we HMB markasy hasaba alyndy.

2010-njy ýyl

Daşary söwda bölümi döredildi, HMB bütin dünýä gidip başlady.

2012

Outputyllyk önümiň bahasy 1,66 million ABŞ dollaryndan geçdi.

2014

HMB 350-HMB1950-iň doly gurşawy, içerki HMB bazaryndaky orny täze ýokary derejä çykdy.

2015

Andokary we täze tehnologiýa pudaklary tassyklandy.

2017

Polşada, Awstriýada, Angliýada, Meksikada, Fransiýada, Katarda täze HMB agentine gol çekdi.

2018

HMB2000, HMB2050 we HMB2150 täze modeli gutardy.

2019

Daşary ýurt we içerki satuwlaryň umumy mukdary 15 million ABŞ dollaryna ýetdi.

2020

HMB önümleri 80-den gowrak naharhana ýetdi.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň