Ekskawatorlar üçin iň oňat arzanladyş gidrawliki çalt birikdiriji

Ekskawatorlar üçin iň oňat arzanladyş gidrawliki çalt birikdiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HMB çalt urmagy ekskawatoryň işini ep-esli gowulaşdyryp biler.HMB çalt urmagy gurnandan soň, çelekler, ýyrtyklar, gidrawliki döwüjiler, tutawaçlar, gidrawliki gyrgyçlar we ş.m. ýaly dürli ekskawator goşundylaryny çalt birikdirip biler.

图片 19
66
Iň oňat arzanladyş4
Iň oňat arzanladyş5
Iň oňat arzanladyş6

Ⅰ. Üstünlikleri:

1.Pinany we oky aýyrmazdan garnituralary üýtgedip biler.Şeýlelik bilen has çalt gurnamagy we has ýokary netijeliligi amala aşyryň

2. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin gidrawliki gözegçilik barlag klapanynyň howpsuzlyk enjamyny ulanyň

Ⅱ. Çalt urmagyň parametrleri

Gerekli tizligiň görnüşini saýlamak üçin aşakdaky maglumatlara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

HMB çalt birikdiriji spesifikasiýa
Model Bölüm HMB Mini HMB02 HMB04 HMB06 HMB08 HMB08S HMB10 HMB17 HMB20
Işleýiş agramy
(kg)
KG 30-40 50-75 80-110 170-210 350-390 370-410 410-520 550-750 700-1000
Umumy uzynlyk (C) MM 300-450 520-542 581-610 760 920-955 950-1000 965-1100 1005-1150 1250-1400
Umumy beýiklik (G) MM 225-270 312 318 400 512 512-540 585 560-615 685-780
Umumy giňlik (B) MM 150-250 260-266 265-283 351-454 450-483 445-493 543-572 602-666 650-760
Öň açyk açyk giňlik (A) MM 82-180 155-172 180-205 230-317 290-345 300-350 345-425 380-480 420-520
Nebit silindriniň yza çekilip bilinýän aralygy (E) MM 95-200 200-300 300-350 340-440 420-510 450-530 460-560 560-650 640-700
Diametri MM 20-40 40-45 45-55 50-70 70-90 90 90-100 100-110 100-140
Topokardan aşaky aralyk (F) MM 170-190 200-210 205-220 240-255 300 320 350-370 370-380 400-500
Merkeziň aralygyny gysyň (D) MM 95-220 220-275 290-350 350-400 430-480 450-505 485-530 520-630 620-750
Iş basyşy Kg / c㎡ 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400 30-400
Nebit akymy L / min 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Daşaýjynyň agramy tonna 1-4 4-6 6-8 9-16 17-25 24-26 25-33 33-45 40-90

 

Surat 2

Ⅲ. Esasy aýratynlyklar

Takyk ýagdaýda berk howpsuzlyk berkitmesi

Abokarky abraziw gaplaň monta design dizaýny, uzak ömri

Iň ýokary hilli ýag möhürleri bilen berkidilen silindr

Heatylylygy bejermek bilen ähli çişler

az hyzmat etmek we çalyşmak bölekleri

Çydamlylygy we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp ýokary güýçli polat

Önüm jikme-jigi:

jikme-jiklik

Ⅳ. Näme üçin Gidrawlik çalt urmaly?

Konfigurasiýa çalyşmagy on sekuntda tamamlanýar, bu işçi güýji bilen deňeşdirilende wagt we güýji tygşytlaýar we iş netijeliligini ýokarlandyrýar.

Ⅴ. Näme üçin önümlerimizi saýlamaly?

näme üçin saýlamaly?

Ⅵ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅶ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅷ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi

“YanTai JiWei” gurluşyk enjamlary enjamlary, Ltd.ençeme ýyl bäri pudaga hyzmat edip gelýär.Ajaýyp we iş ýüzünde işlenip düzülen, aýratyn önümleri hödürlemegi ýüregimize düwdük, bilimli işgärlerimiz zerurlygyňyza laýyk önüm tapmaga kömek eder.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň