Boxykmak işleri üçin gutu dymmak görnüşi Gidrawlik döwüji

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Boxykmak işleri üçin gutu dymmak görnüşi Gidrawlik döwüji

Pes ses we daşky gurşawy goramak üçin HMB guty-dymmak görnüşli gidrawlik döwüji saýlandy.

sosan sb81 gutusy7
Gidrawlik döwüji
sosan sb81 guty1
sosan sb81 guty6
sosan sb81 guty5
Yzky gidrawlik döwüji
Gidrawlik döwüjini ulanmazdan ozal gyzdyrmagyň ähmiýeti2
habarlar812 (1)
HMB1550

Täzelikleri saklamak hemişe “YanTai JiWei” gurluşyk enjamlary enjamlary kärhanasynyň prinsipi bolup durýar. Biz öz bilimimizi we inisiatiwamyzy, pudagyň öňünde gezýän ekskawator üçin ýokary hilli sessiz gidrawlik gaýa döwüji çekiç gidrawliki çekiç bilen üpjün etmek üçin ulanýarys.Biz ygtybarly öndüriji.Gidrawlik döwüji goşundy öndürmekde ajaýyp hilimiz we ýokary netijeliligimiz dünýä müşderilerimiz tarapyndan ykrar edildi.

Tehniki parametrler

Ekskawatorlar üçin gidrawlik döwüjiler

Model belgisi

Iş akymy

Iş basyşy

Täsir derejesi

Şlangyň diametri

Gurallaryň diametri

Ekskawator agramy

 

(L / min)

(bar)

(bpm)

(dýuým)

(mm)

(tonna)

Lighteňil görnüşli gidrawlik döwüjiler

HMB400

15-30

90-120

500-1000

1/2

40

0.8-1.2

HMB450

20-40

90-120

500-1000

1/2

45

1-1.5

HMB530

25-45

90-120

500-1000

1/2

53

2-5

HMB680

36-60

110-140

500-900

1/2

68

3-7

HMB750

50-90

120-170

400-800

3/4

75

6-9

HMB850

60-100

130-170

400-800

3/4

85

7-14

HMB1000

80-120

150-170

400-700

3/4

100

10-15

Orta görnüşli gidrawlik döwüjiler

HMB1350

130-170

160-180

400-650

1

135

18-25

HMB1400

150-190

165-185

400-500

1

140

20-30

HMB1500

170-220

180-230

300-450

1

150

25-30

HMB1550

170-220

180-230

300-400

1

155

27-36

Agyr görnüşli gidrawlik döwüjiler

HMB1650

200-250

200-250

250-400

1/4

165

30-40

HMB1750

250-280

250-300

250-350

1/4

175

35-45

HMB1800

250-280

250-300

230-320

1/4

180

42-50

HMB1850

250-280

250-300

230-320

1/4

185

45-52

HMB1900

250-280

280-310

230-320

1/4

190

45-58

HMB2050

260-320

280-340

180-260

1.5-2

205

50-70

HMB2150

260-340

380-340

150-250

1.5-2

215

60-90

NämeHMBguty gidrawlikdöwüji fnahar?

1. Pes ses derejesi

2. Esasy bedeni goramak üçin doly ýapyk jaý

Ⅱ. HMB gidrawlik döwüjisi

programma-1
programma-2
programma-3
programma-4
programma-5
programma-6

Ⅲ. Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýda iň ýokary ekskawator çelek öndürijisiöz zawodymyzwe 12 ýyllyk önümçilik tejribesi.

2. Pes MOQ hakda alada edýärsiňizmi?Jiwei MOQ başlaýar bir bölek;Import etmekden gorkýarsyňyzmy?Jiwei barislendik kynçylygy çözmäge kömek etjek hünärmen işgärler; bizde 10 tehniki hünärmen we 100-den gowrak hünärli işçi bar.

3. Qörite QC topary bar, hili berk halkara ülňülerine eýerýär we CE şahadatnamasyndan geçdi.

4. Önümiň bir ýyllygy barkepillik, awtonom we onlaýn ýolbelet hyzmatlaryny we satuwdan soňky hünärmen toparyny üpjün edýär.

5. GoldawOEM/ ýöriteleşdirilen hyzmat.

6 Bahasy, şol bir pudakdaky önümlerden has güýçli, Güýçli güýç webäsdeşlik bahasy.

7. ömri we güýçli täsir güýjüni uzak wagtlap ulanmak. Koreýa tehnologiýasy.

拼图
拼图 2
111
222
结合 版本 3
555

Ⅳ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅴ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅵ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi

Täzelikleri saklamak hemişe “YanTai JiWei” gurluşyk enjamlary enjamlary kärhanasynyň prinsipi bolupdy .. Ajaýyplyga güýçli birikme!Iň oňat materiallardan öndürilen, gidrawliki çekiç bahasy ajaýyp hil we çydamlylyk bilen gelýär. Taýýar önümleri gözden geçireniňizde, “YanTai JiWei” gurluşyk enjamlary enjamlary Ltd.pudagynda iň berk standartlara eýerýär.Önümlerimiz işleýşi we çydamlylygy taýdan sizi hiç haçan peseltmez.

Islegiňiz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň