Ekskawatorlar üçin iň oňat daş gidrawliki wibrasiýa plastinka kompaktory

Ekskawatorlar üçin iň oňat daş gidrawliki wibrasiýa plastinka kompaktory


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik plastinka kompaktory, titremäniň gysylmagyny amala aşyrmak üçin esasy hereketlendirijiniň gidrawliki çeşmesini nebit motorynyň üsti bilen eksantrik tigir sürmek üçin ulanýan in engineeringener maşyn.

daş Gidrawlik1
daş Gidrawlik2
daş Gidrawlik3

Ⅰ. Gidrawlik plastinka kompaktory tehniki parametrleri

HMB ykjam spesifikasiýasy
Model Bölüm HMB400 HMB600 HMB800 HMB1000
Boý mm 750 930 1000 1100
Ini mm 550 700 900 900
Kuwwat Ton 4 6.5 15 15
Wibrasiýa ýygylygy RPM / Min 2000 2000 2200 2200
Nebit akymy L / Min 45-85 85-105 120-170 120-170
Basyş Bar 100-130 100-150 150-200 150-200
Täsirleri ölçemek mm 900 * 550 1160 * 700 1350 * 900 1350 * 900
Agram Kg 550-600 750-850 900-1000 1000-1100
Daşaýjy Ton 4-10 12-16 18-24 25-40

Ⅱ. Jikme-jik surat

jikme-jiklik- (4)

Ⅲ. Satuwda HMB gidrawlik plastinka kompaktor ekskawatorynyň esasy artykmaçlyklary:

1. Bir ýyl kepillik, 6 aý mugt çalyşmak;

Beden üçin 2.Q345B materiallar, aşaky tabak üçin NM400 eşik;

3. ODM hyzmaty.

Ⅳ. Gidrawlik plastinka kompaktory

jikme-jiklik (1)
jikme-jiklik (2)

Ⅴ. Näme üçin bizi saýlamaly?

näme üçin saýlamaly?
1
2

Ⅵ. Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

“Yantai Jiwei” gurluşyk enjamlary enjamlary kärhanasy, gidrawlik döwüjiler öndürmek bazarynda öňdebaryjy orunda durýar.Önümçiligiň giň görnüşi bar we bar 12 ýyldan gowrak tejribeHyd Gidrawlik döwüjiler, çalt birikdirijiler, ekskawator palte kompaktorlary, ýer togalagy we ätiýaçlyk şaýlary öndürmekde ýöriteleşendir.Özümiziň "HMB" gidrawlik döwüjilerimiziň doly seriýasy bar weähli markalaryň ekskawatorlaryna laýyk gelýär.Yantai Jiwei hilini birinji ýerde goýmagy hemişe talap edýär we ýörite gurýarQC toparyçig maldan taýýar önümlere çenli halkara ülňülerini berk berjaý etmek.Biziň kompaniýamyz geçdiCE şahadatnamasywe täzelikleri we ösüşi yzygiderli yzarlaýar.Harytlary çalt eltmek üçin ygtybarly ýerli logistika kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýär.HMB önümlerimiz indi boldy80-den gowrak ýurt eksport etdiwe bar50-den gowrak agent .

Birinji derejeli hil, birinji derejeli tehnologiýa we birinji derejeli hyzmat Jiwei has köp müşderi tarapyndan tanatdy.Önümleri gowulandyrmagy, önümleri täzelemegi we her bir müşderä has gowy hyzmat etmegi dowam etdireris.Jiwei saýlamak Üstünligi saýlamak bilen deňdir, biz siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Ⅶ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅷ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅸ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň