Ekskawator üçin ripper goşundy mini ekskawator ripper diş

Ekskawator üçin ripper goşundy mini ekskawator ripper diş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HMB ekskawator ripper doňan topragy, çüýrän gaýalary we gury galyndylary bölüp biler. HMB ekskawator ripper ekskawatorlaryň köp markalary we modelleri üçin amatly:

Ⅰ. Ekskawator ripper tehniki parametrleri

Degişli ekskawator ripper modelini saýlamak üçin tablisa serediň.

HMB Ripper spesifikasiýasy
Model Bölüm HMB600 HMB800 HMB1000 HMB1400 HMB1700
A mm 1150 1200 1450 1550 1650
B mm 270 400 420 450 580
C mm 550 665 735 820 980
D mm 390 510 600 650 760
E mm 265 335 420 470 580
F mm 65 90 90 110 110
Agram Kg 300-400 550-650 600-700 700-850 800-1000
Daşaýjy Ton 12-15 20-25 25-30 30-45 45-90

Ⅱ. HMB ekskawator ripperiniň esasy aýratynlyklary

• Güýçli polat plastinka, berk diş

• Güýçli gazmak we aralaşmak güýji

• Dürli gurluşyk gurşawy üçin amatly

Ⅲ. Ekskawator ripper programmasy

Ekskawator Ripper häzirki zaman gurluşyk pudagynda aýrylmaz güýç guralydyr.Dürli agyr şertlerde işlemek üçin amatly.Topragy çalt ezip, iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Ⅳ. Ripperiň ekskawatoryňyza laýykdygyny ýa-da ýokdugyny nädip barlamaly?

HMB ekskawator ripper, köplenç ulanylýan ekskawator goşundysy.HMB ripperini satyn almak kararyna geleniňizde, degişli ekskawator çelegi maglumatlary bermeli, bu aşakdakylary öz içine alýar:

A. Pin diametri.Ipumruk çeňňegiň diametri ekskawator çelekiniň diametri bilen deň bolmaly.

B. Merkeziň aralygy.Ripper merkeziniň aralygy ekskawator çelek merkeziniň aralygyna ýakyn bolmaly, adatça 50mm tapawutdan köp bolmaly däldir.

C. Dipperiň ini.Bu ýyrtyk çukuryň ini, ekskawator çelekiniň ini bilen birmeňzeş ýa-da birneme uly bolmaly, ýogsam ripper üstünlikli gurulmaz.

Ⅴ. Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýyň iň ýokary ekskawator ripper öndürijisi, bizöz zawodymyz barwe 12 ýyllyk önümçilik tejribesi.

2. 10 tehniki hünärmenimiz we 100-den gowrak hünärli işçimiz bar.

3. Qörite QC topary bar, hili berk halkara ülňülerine eýerýär we CE şahadatnamasyndan geçdi.

1
2

Ⅵ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅶ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅷ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň