Ekskawator üçin ýokary netijelilik gidrawlik pulwerizator goşundysy

Ekskawator üçin ýokary netijelilik gidrawlik pulwerizator goşundysy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HMB Gidrawlik pulwerizator polat we demirbetonyň birinji we ikinji derejeli ezilmegi we gaýtadan işlenmegi üçin niýetlenendir we binany, zawod şöhlelerini we sütünleri ýykmakda giňden ulanylýar. Gurluşyk galyndylaryny döwmek, beton ýykmak we eňekler ulanylýar. örülen tabaklardan.Kirpikler güýçli we eňekleri import edilýär.Pyçak betonda polady kesip biler we eňekleri ezmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin krokodil agzy eňegi bilen bezelendir.

1. Gidrawlik döwüjileriň deşik deşigini ekskawatoryň öň tarapynyň çukuryna birikdiriň;

2. Gurmak tamamlanandan soň, ezýän beton blok işledilip bilner.

3. Ekskawatordaky turbany gidrawliki döwüjisi bilen birleşdiriň

Effokary netijelilik1
Effokary netijelilik2
Effokary netijelilik3
Effokary netijelilik4
32-3m
22
45-3m
40-3m
液压 剪 11

Ⅰ. Gidrawlik pulwerizator parametrleri

Gidrawlik pulwerizator modelini saýlamak üçin tablisa serediň.

Model Bölüm HMB400 HMB600 HMB800 HMB1000 HMB1700
Jemi uzynlyk mm 1642 1895 2168 2218 3150
Jemi ini mm 1006 1275 1376 1598 2100
Pyçagyň uzynlygy mm 120 150 180 200 240
Maks açylýan beýiklik mm 587 718 890 1029 1400
Upperokarky eňek giňligi mm 215 280 290 380 400
Aşaky eňek giňligi mm 458 586 588 720 812
Maks gyrkym güýji kn 380 650 1650 2250 2503
Iş basyşy Bar 280 320 320 320 320
Agram kg 670 1350 1750 2750 4709
Ekskawator agramy üçin tonna 6-9 10-15 18-26 26-30 50-80

Ekskawatoryňyzyň markasyny we modelini bize aýdyň, biz gatyislegliekskawatorlar üçin dogry gidrawlik pulwerizatoryny saýlamaga kömek etmek.

Ⅱ. HMB Gidrawlik pulwerizatoryň esasy aýratynlyklary

1. eňek eňek dişleriniň dizaýny we goşa gatlak köýnegi goramak ulgamy.

2.Hardox400 ony ýokary aşaga garşylyk we ýykyş güýji edýär.

3.Rotasiýa we aýlanmazlygy saýlap bolýar

4.Eňil gurnama gurluşy gurluşyk işini ýönekeý we aňsatlaşdyrýar.

Ⅲ. Näme üçin bizi saýlamaly?

1.Täze görnüşli ýörite ýokary güýçden ýasalan

ýeňil agramly, ýokary köýnekli material

garşylyk we ýokary işleýiş çeýeligi

2.Dürli kesilen dişlerden saýlamak üçin, uly açyk dizaýn, beýleki bar bolan gyrkymlara garanyňda has gowy gyrkym güýji.

3.Dar giňişlikde aýyrmak ýa-da kiçi gurluşykda işlemek üçin ýeňil we çeýe aýratynlyklar ilkinji saýlaw boldy

4.Demon ýykmak üçin beton we polat konstruksiýalary çalşyp, işleýiş gerimini giňeltmek we has ýokary netijelilik üçin iş bolup biler.

1
c8cb8cdd4b0c496e0bedeee83db4042

Ⅳ. Çig mal

zawod (1)
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
zawod (5)
zawod (6)

Ⅴ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅵ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň