1,5-23 tonnadan ekskawatorlar üçin 5 barmak daşdan ýasalan gidrawlik gaýa

1,5-23 tonnadan ekskawatorlar üçin 5 barmak daşdan ýasalan gidrawlik gaýa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SCT gidrawliki tutma ýönekeý gurluşy, ýeňil agramy we ýokary tutma güýji bar. Baglaýjy çybyk iki tutmagyň sinhronlaşmagyny üpjün edýär. Nebit silindriniň gurnalan deňagramly klapan işini aňsatlaşdyrýar we gysyş güýjüni saklaýar, şeýlelik bilen has ýokary howpsuzlygy üpjün edýär.

12-3m
5 barmak daş1
5-3m
32-3m

Ⅰ. SCT gidrawliki tutmagyň esasy aýratynlyklary:

1).Köp funksiýaly we işlemek aňsat;

2).Ansat gurnama

图片

Ⅱ. SCT gidrawlik tutmak

hy (1)

Daşdan ýasalan daş

hy (2)

Mämişi gabygy

hy (3)

Mämişi gabygy

Ⅲ. Ekskawatoryňyz üçin dogry SCT gidrawliki Grab nädip saýlamaly?

1. Daşaýjyňyzyň agramyna göz ýetiriň.

2. Ekskawatoryňyzyň ýag akymyna göz ýetiriň.

3. carryüklemek isleýän agajyňyza ýa-da daşyňyza göz ýetiriň.

Ⅳ. Näme üçin bizi saýlamaly?

1. bizöz zawodymyz barwe dolandyryjy, önümçilik menejeri bu ugurda 12 ýyldan gowrak tejribe öndürýär.

2. bagyşlanan QC topary, productshli önümler bazara çykmazdan ozal synagdan geçirildi

3. OEM / ýöriteleşdirilen hyzmaty goldaň.

4..12 aýlyk kepillik, Satuwdan soňky güýçli topar, dünýädäki müşderilere wideo hyzmatlaryny berip biler

5. Bahasy şol bir pudakdaky önümlerden, güýçli güýç we bäsdeşlik bahasyndan has amatly.

6. Çydamly ýaý, gowy kebşirleýiş tehnologiýasy.Güýçli täsir güýji.

1
2

Ⅵ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅶ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň