Täze dizaýn Gidrawlik sortlaýjy saýlaýjy, Demolition Grapples satylýar

Täze dizaýn Gidrawlik sortlaýjy saýlaýjy, Demolition Grapples satylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HMB köp sanly gidrawliki üpjün edýär, olar galyndylary gaýtadan işlemek, arassalamak, hereket etmek, ýüklemek, düşürmek, sortlamak we döwük metallary, daşlary, turbalary, agaç materiallaryny tertipleşdirmek we işlemekde ýöriteleşendir.4-40 tonna ýykmak üçin ulanylýan önümleriň doly görnüşi, ähli markalara we ekskawatorlaryň modellerine laýyk gelýän Jiwei-iň iň köp satylan önümine öwrüldi.

jikme-jiklik
17-1
Täze dizaýn2
19-2
Täze dizaýn4
Täze dizaýn5
Täze dizaýn6

Ⅰ. Stokary güýçli tutmagyň parametrleri

Model Bölüm HMB200 HMB400 HMB600 HMB800
Aýlanma burçy   360 360 360 360
Nebit basyşy bar 110-140 120-160 150-180 160-180
Işleýiş akymy lpm 30-55 50-100 90-110 100-140
Daşaýjy tonna 4-6 6-9 12-16 17-23
Açyk giňlik (A) mm 1150 1200 1550 1850-nji ýyl
Boý (B) mm 860 860 1100 1350
Ini (C) mm 550 600 700 950
Agram kg 280 350 950 1350

Ⅱ. Ekskawatoryňyz üçin “High-Strength Grab” -y nädip saýlamaly?

1. Daşaýjyňyzyň agramyna göz ýetiriň.

2. Ekskawatoryňyzyň ýag akymyna göz ýetiriň.

3. carryüklemek isleýän agajyňyza ýa-da daşyňyza göz ýetiriň.

Ⅲ. Stokary güýçli tutmagyň esasy aýratynlyklary:

1) 360 ° sagat ugruna we sagat tersine tersine çäksiz aýlanma

2) Germaniýada öndürilen M + S hereketlendirijisi, tormoz klapanly, işleýşi has durnukly;

3) Gurlan silindr balans klapany has gowy täsir garşylygyna eýe bolup, ony rahat işledip biler.

4) Silindri has berk we ygtybarly etmek üçin Amerikanyň howpsuzlyk klapany bilen enjamlaşdyrylan;

5) Çydamly materiallary, uzak ömri ulanyň

Ⅳ. Streokary güýçli tutmak

1. Logurnal tutmak, hereket etmek we tertiplemek.

2. Daş tutmak, hereket etmek we tertiplemek.

3. Beýleki uly galyndylary tutmak, hereket etmek we tertiplemek.

Ⅴ. Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hytaýyň iň uly üzüm öndürijisi, bizöz zawodymyz barwe 12 ýyllyk önümçilik tejribesi ,

2. 10 tehniki hünärmenimiz we 100-den gowrak hünärli işçimiz bar.

3. Hil ökde işçiler, dogruçyl işgär we QC topary tarapyndan kepillendirilýär.

4. Önümiň bir ýyllyk kepilligi bar, awtonom we onlaýn ýol görkeziji hyzmatlary we satuwdan soň hünärmen topary bar.

5. OEM hyzmaty: diňe önümi satmak bilen çäklenmän, müşderiniň islegi boýunça dizaýn edip biler.

6 Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmaty ..

7. ömri we güýçli täsir güýjüni ulanmak. Koreýa tehnologiýasy

Soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Ⅶ. Enjamlar

zawod (7)
zawod (8)
zawod (9)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Ⅷ.Sergi sergisi

jikme-jiklik
Sergi

Exponor çile

3

Şanhaý Bauma

Sergi

Hindistan bauma

Sergi

Dubaý sergisi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň